Qulbix garancijski pogoji

Ostali članki Qulbix garancijski pogoji

Qulbix garancijski pogoji

Pričujoča garancija proizvajalca (v nadaljevanju “garancija”) velja za naslednje modele električnih motociklov znamke Qulbix, izdelanih s strani podjetja Ulbi d.o.o.:
Q140MD CORE (L1e-B, F1) – homologiran model
Q140MD CORE (L1e-B, P1) – homologiran model
Q140MD CORE RACE (F1) – nehomologiran model
Q140MD CORE RACE (P1) – nehomologiran model

Ulbi podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o. (v nadaljevanju Ulbi) jamči za lastnosti in brezhibno delovanje Q140MD Core električnih motociklov in njihovih sestavnih in pripadajočih delov (v nadaljevanju “motocikel”) v garancijskem roku, določenem v nadaljevanju tega dokumenta. Za veljavnost garancije obstajajo določeni pogoji in izjeme.

Garancija velja le v primeru, da:

 • Je bil motocikel uporabljan v skladu s predvideno uporabo, kot je določena v Uporabniškem priročniku in drugih dokumentih, ki jih Ulbi zagotavlja uporabnikom.
 • Je bil motocikel uporabljan pod normalnimi delovnimi pogoji, kar izključuje ekstremne temperature, ekstremno vlažnost ali druge izredno slabe vozne pogoje cestišča ali drugih okoliščin.
 • Je bil motocikel redno vzdrževan in servisiran v skladu z Uporabniškim in/ali Servisnim priročnikom in so redni servisi zabeleženi v Servisni knjižici.
 • Garancija ne velja v primeru:
 • Poškodb motocikla zaradi nesreče, padca ali drugih zunanjih okoliščin;
 • Zlorabe, zanemarjanja ali slabega gospodarjenja z motociklom;
 • Uporabe, vzdrževanja ali servisiranja motocikla na kakršen koli način, ki ni v skladu z priporočili Ulbi-ja;
 • Zamenjave originalnih delov, ki jih ne zagotavlja ali priporoča Ulbi;
 • Poskusa ali izvedbe popravil ali modifikacij motocikla, razen v primeru, ko to pisno dovoljuje Ulbi;
 • Uporabe motocikla v demonstrativne, akrobatske, dirkalne ali drugi ekstremne namene ter v primeru oddaje v najem tretjim osebam;
 • Poškodb ali znakov zlorabe nalepk za preprečevanja nepooblaščenih posegov v motocikel;
 • Preobremenitve motocikla (največja tehnično dovoljena masa obremenjenega vozila (skupna masa motocikla, voznika in vse opreme) je 175 kg);
 • Uporabe motocikla, ki kaže znake okvare, oslabljenega delovanja, poškodba ali kakšne druge težave v delovanju ali izgledu.

Uveljavljanje pravic iz garancije je mogoče le skozi Garancijski postopek, ki je na voljo le prvemu registriranemu lastniku, razen, če je pisno dogovorjeno drugače. Več o prenosu pravic preberite spodaj.

Garancija krije le posamezne dele motocikla, kot so baterija, elektromotor, okvir, sprednje in zadnje vzmetenje, kolesa in elektronske elemente.
Garancija ne krije redne obrabe motocikla, do katere pride ob pravilni uporabi, vzdrževanju in servisiranju motocikla v skladu s priporočili.

ČAS VELJAVNOSTI GARANCIJE

Čas veljavnosti garancije za homologirane modele: 24 mesecev od časa odprave iz Ulbi oz. datuma nakupa pri pooblaščenem Qulbix trgovcu ali do doseženih 16.500 prevoženih kilometrov, če se to zgodi prej kot v 24 mesecih od časa odprave oz. nakupa pri trgovcu.

Čas veljavnosti garancije za nehomologirane modele in homologirane modele uporabljane za terensko vožnjo: 12 mesecev od časa odprave iz tovarne oz. datuma nakupa pri pooblaščenem Qulbix trgovcu.

Čas veljavnosti garancije za rabljena vozila, ki jih je Ulbi uporabljal v lastne namene promocije, izobraževanja ali v druge namene: 12 mesecev od časa odprave iz tovarne oz. datuma nakupa.

GARANCIJSKO KRITJE

Ulbi jamči za lastnosti in brezhibno delovanje motocikla v zgoraj navedenem garancijskem roku. V tem roku bo Ulbi brezplačno odpravil vse napake v delovanju motocikla.
Stroške dostave v popravilo krije lastnik motocikla.

V breme lastnika motocikla grejo tudi stroški razstavljanja in/ali pregleda motocikla, če se izkaže, da okvara ni krita z garancijo.

SPLOŠNE IZKLJUČITVE GARANCIJE

 • Garancija preneha, če je okvara/poškodba na motociklu nastala zaradi:
 • Neprimernega vzdrževanja in skrbi za motocikel;
 • Neprimerne uporabi motocikla;
 • Modifikacij, obdelav, sprememb ali vgrajevanja delov, ki jih Ulbi ni odobril;
 • Zaradi pomanjkljivega, neprimernega čiščenja ali čiščenja z neprimernimi čistilnimi sredstvi;
 • Nesreče, trka, zlorabe ali zanemarjanja motocikla;
 • V garancijo niso vključene okvare/poškodbe/odstopanja, ki nastanejo zaradi običajne obrabe pri uporabi motocikla in jih povzročijo zunanji vlivi, kot so kamenje/pesek, neposredna sončna svetloba, sol.

POŠKODBE MED TRANSPORTOM

Če transport vozila organizira Ulbi oz. pooblaščen Qulbix trgovec je transport zavarovan v primeru poškodb motocikla, razen, če je dogovorjeno drugače. Lastnik ima sedem (7) dni časa od dne prevzema motocikla, da ugotovi ali pošiljka vsebuje vse naročene enote in ali je blago v brezhibnem stanju.

Če lastnik ugotovi, da v pošiljki kaj manjka in/ali da pošiljka ali njena embalaža nista v brezhibnem stanju, je dolžan o tem poročati Ulbi-ju. Poročilo, ki vsebuje slikovno dokazilo poškodb oz. neustreznega stanja vozila, je dolžan poslati preko elektronske pošte, na naslov info@qulbix.com.

Po preteku sedmih (7) dni, Ulbi ne sprejema pritožb v zvezi z manjkajočimi deli vozila ali poškodbami nastalimi med transportom. Ob zaključku tega obdobja Ulbi smatra, da je blago prispelo v celoti in brezhibnem stanju.

OPOMBA: Pri blagu poškodovanem med transportom obstaja verjetnost, da bo potrebno blago vrniti na sedež Ulbi-ja. Blago, ki kaže znake poškodb ali je poškodovana njegova embalaža se ne sme uporabljati do izrecnega dovoljenja Ulbi-ja, po tem ko je ta obveščen o težavi in stanju blaga. Za vračilo blaga, ki so bilo uporabljeno, kljub temu, da je prispelo v poškodovanem stanju, Ulbi ne prevzema odgovornosti in zanj garancija ne velja.

PRENOS GARANCIJSKIH PRAVIC

OPOMBA: Prenos garancijskih pravic s prvotnega na novega lastnika v obdobju garancijskega obdobja je mogoč v prvih 10 dneh po prenosu lastništva.
Garancijske pravice je mogoče prenesti le pisno, ob prijavi Ulbi-ju o spremembah. Za več informacij o prenosu garancijske pravice, kontaktirajte Ulbi.

GARANCIJSKI POSTOPEK

Datum pojave okvare se šteje z dnem sprožitve garancijskega postopka za to okvaro.

Za sprožitev garancijskega postopka mora lastnik preko elektronske pošte info@qulbix.com sporočiti naslednje podatke:

 • Ime in priimek
 • Kontaktni podatki
 • Kopija prometnega dovoljenja (za homologirani model) oz. VIN / serijska številka (za nehomologirani) model
 • Izpis odometra (stanje prevoženih km)
 • Kopija Servisne knjižice
 • Originalni račun
 • Garancijski list
 • Opis težave ter foto in/ali video dokumentacija

Na podlagi opisa težave se bo ekipa Qulbix odločila, ali je mogoče težavo reševati na razdaljo, ali pa je vozilo pripeljati na servis.

Ulbi lahko zahteva več podrobnosti o težavi tekom postopka identifikacije težave.

Če gre za okvaro, ki je ni mogoče odpraviti na razdaljo, lahko Ulbi pozove lastnika, da pripelje celotno vozilo na servis, ali pa dobavi le okvarjeni del vozila za namene pregleda.
Ulbi bo v roku 30 dni od prejetega motocikla ali okvarjenega dela diagnosticiral težavo in o izsledkih obvestil uporabnika.

Če je ugotovljena okvara krita s pričujočo garancijo bo Ulbi brezplačno odpravil okvaro in na lastne stroške vrnil motocikel ali nadomestni/servisirani del motocikla lastniku (na naslov znotraj Slovenije).

Če ugotovljena napaka ni krita s pričujočo garancijo, bo lastnik o tem obveščen. Če je popravilo mogoče oz. je nadomestni del na voljo, bo lastnik obveščen o razpoložljivih možnosti in morebitnih stroških teh možnosti, preden se zanje odloči.

OPOMBA: Vsi stroški garancijskega pregleda, popravila, dela in nadomestnih delov ter transporta bodo na strani lastnika.

OMEJITVE GARANCIJE

Ta garancija ne krije nobenih posrednih stroškov, ki bi lahko nastali ob okvari motocikla lastniku ali tretjim osebam, kot so: izguba vrednosti vozila, izguba prihodkov, stroški administracije, stroški transporta in/ali potovanja, stroški zdravljenja, stroški komunikacije ipd.

Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz obveznega jamstva za skladnost blaga.

DOLŽNOSTI LASTNIKA

Lastnik je dolžan preveriti pošiljko in sporočiti morebitne težave, v skladu s temi pogoji garancije.
Lastnik je dolžan uporabljati in skrbeti zanj v skladu s priročniki Ulbi-ja.
Lastnik je dolžan motocikel servisirati v skladu s Servisnim priročnikom pri pooblaščenem serviserju.
Lastnik je dolžan poravnati za stroške vzdrževanje in servis vozila, ki ni krito s pričujočo garancijo.
Lastnik je dolžan upoštevati cestno-prometne predpise ter druga določila in zakone v povezavi z nakupom in uporabo električnih vozil.


Preberite tudi druge pravne dokumente podjetja Ulbi d.o.o.
Zadnja verzija dokumenta: 17. Februar 2023, avtor Ulbi d.o.o., Preserje 40d, 1352 Preserje.

instagram

HITRE INFO

081 611 205
info@qulbix.com